شاسی

محل تعویض کف صندوق در خودرهای ایرانی

/post-147

همانطور که در ویدئو مشخص است معمولا کف صندوق خودروهای پارس ۴۰۵ و سمند و...از انتهای آن و محل اتصال به بدنه تعویض میشود که هم میتواند کف صندوق با شاسی ها تعویض شود و هم میتواند بدون شاسی ها و فقط کف صندوق تعویض شود.


آیا ضرب خوردگی سینی سرشاسی همان ضرب خوردگی سرشاسی است؟

/post-131

یکی از نقاط مشترک در این دو، نوع ضرب خوردگی در آنهاست که هر دو تقریبا به یک شکل دچار آسیب دیدگی میشوند و فقط تفاوت در شدت ضربه ی وارده است که اگر شدت ضربه کم باشد فقط آسیب در ناحیه سینی سرشاسی یعنی همان سینی متصل به شاسی دیده میشود و شاسی کاملا سالم است که اینجا میتوان از واژه خوردگی سینی سرشاسی استفاده نمود.


ضرب خوردگی عقب تیگو7

/post-122

دوستان توجه داشته باشید که در ضرب خوردگی های خودرو مخصوصا جلو و عقب اگر روی بدنه آثار خوردگی مشاهده می کنید. حتما قسمتهای داخلی و مخصوصا سرشاسی ها،سینی ها،کف صندوق، پایه ها و... را دقیق بررسی کنید زیرا خوردگی بدنه میتواند نشانه ای از ضرب خوردگی داخلی باشد.


در نگاه اول اتاق این خودرو تعویض به نظر می‌رسد؟

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-2

اگر بخواهیم با معیارها و آیتم های شماره های غیر فابریک شماره شاسی این خودرو را بسنجیم باید اعلام کنیم که شماره شاسی این خودرو غیر فابریک و احتمالا اتاق تعویض است.


کدام شماره خودرو فابریک است

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

چرا در کنار شماره پائینی آرم شرکت رهگشا دیده میشود؟ و این شماره ها در کنار هم چه مفهوم و معنایی دارد و چرا یک خودرو باید دو شماره در یک قسمت داشته باشد آیا اتاق خودرو تعویض است؟


انواع شاسی خودرو

/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

مقایسه شاسی مستقل و شاسی یکپارچه و انواع آنها