مراحل کارشناسی خودرو

تشخیص رنگ خودرو چیست؟
قبل از اینکه فصل اول را شروع کنیم ، مختصری در مورد تعریف تشخیص رنگ خودرو ارائه می گردد: (کارشناسی و بررسی کامل اتاق و شاسی های خودرو) از لحاظ : ضرب خوردگی ، رنگ شدگی ، تعویض قطعات ، پوسیدگی ، آتش سوزی ، آفتاب سوختگی ، اسید پاشی و ... همچنین بررسی اصالت اتاق خودرو و برش های عرضی و طولی و اِل شکل می باشد.

مراحل کارشناسی رنگ خودرو

  1. اولین و مهمترین قسمت در کارشناسی و بررسی خودرو تائید اصالت اتاق خودرو می‌باشد.
    تائید اصالت یعنی خودرو ایراد قانونی نداشته باشد و اتاق خودرو تعویض ویا دو تیکه و برش خورده نباشد.

  2. دومین قسمت بررسی سینی و شاسی های خودرو و اسکلت بندی و ۴چوب خودرو از لحاظ ضرب خوردگی یا تعویض و یا ترک و جوشکاری و ترمیم می‌باشد.

  3. سومین مرحله کارشناسی  رنگ و بدنه و ضرب خوردگی و تعویض قطعات در خودرو میباشد.
    که این قسمت شامل تشخیص رنگ شدگی در قسمتهای بیرونی و داخلی خودرو همچنین تعویض قطعات رنگ شده و انواع قطعات استوک می‌باشد.

  4. مرحله چهارم بازدید و بررسی کلی و جزئی خودرو از لحاظ چگونگی ضرب خوردگی در خودرو مانند چپ کردن خودرو یا به بغل خوابیدن خودرو و یا ضرب خوردگی ها از جهات مختلف و زیر خودرو...
    همچنین بررسی و بازدید خودرو از لحاظ آفتاب سوختگی،اسیدپاشی،آتش سوزی ویا پوسیدگی در خودرو می‌باشد.