روش اول : بازدید از داخل موتور 

روش دوم : بازدید از داخل چرخ ها 

روش سوم : بازدید از زیر شاسی 

مسترتشخیص- اگر این ۳ روش رو در کارشناسی و بازدید شاسی ها رعایت کنید هیچ گاه دچار اشتباه در تشخیص ضرب خوردگی یا تعویض شاسی ها نخواهید شد . زیرا احتمال دارد شاسی بعلت ضرب خوردگی از یک سمت دفرمه شده باشد و از سمت دیگر سالم به نظر برسد پس حتما تمام شاسی ها از ۳ جهت بازدید شود.