در این کلیپ خودروی پارس  در حد صفر را مشاهده میکنید. این خودرو بعنوان خودروی کم کار و در حد خشک و بعنوان سالم و بدون خوردگی فروخته شده بود ولی همانطور که در فیلم مشخص هست از عقب ضرب خوردگی دارد. مطمئنا این ضرب خوردگی شامل کسر قیمت میلیونی در این خودرو خواهد شد. و اگر خریدار این خودرو قبل از خرید به مرکز تشخیص رنگ مراجعه نمیکرد از ضرب خوردگی این خودرو اطلاع پیدا نمی‌کرد ودر هنگام فروش دچار ضرر میلیونی میشد. پس حتما قبل از خرید خودرو به مراکز تشخیص رنگ خودرو مراجعه کنید.