قطعات فابریک

روشی برای تشخیص گلگیر فابریک

/post-169

در این ویدئو به یک نکته ظریف و در عین حال بسیار کاربردی اشاره کردیم که توجه به این موضوع در تشخیص قطعات تعویضی و استوک کمک شایانی خواهد کرد. در بعضی از خودروها مانند این خودرو دیده شده است که موم سینی داخل موتور آمده روی لبه ی گلگیر تموم شده و به گلگیر یک حالت پلمپ داده است.


روشی برای تشخیص درب های فابریک

/post-163

یکی از راه های تشخیص فابریک بودن قطعه یعنی اینکه آیا قطعه مورد نظر مال همان خودرو میباشد یا تعویض استوک است؛ مقایسه ظاهری رنگ با قطعات مجاور میباشد. گاهی پیش می آید که مانند این خودرو قطعات مجاور رنگ شده و مقایسه با قطعات مجاور امکان پذیر نیست.


تشخیص قطعات استوک از روی موم

/post-160

در این ویدئو قصد داریم موم های قطعات استوک را بررسی کنیم و با موم های قطعات فابریک همان خودرو مقایسه کنیم تا ببینیم موم این قسمتها چه تفاوتهایی با هم دارند. بررسی موم ها یکی از آیتم های مهم و تاثیر گذار در تشخیص قطعات تعویضی هستند که میتواند به کارشناس در تشخیص قطعات کمک کند.