در این ویدئو به یک نکته ظریف و در عین حال بسیار کاربردی اشاره کردیم که توجه به این موضوع در تشخیص قطعات تعویضی و استوک کمک شایانی خواهد کرد. در بعضی از خودروها مانند این خودرو دیده شده است که موم سینی داخل موتور آمده روی لبه ی گلگیر تموم شده و به گلگیر یک حالت پلمپ داده است که این موضوع در مواقعی که کارشناس به تعویضی بودن گلگیر مشکوک میشود که می تواند خیلی کمک کننده باشد. چرا که اگر گلگیر تعویض باشد آن موم از حالت فابریک خارج شده و احتمالآ روی گلگیر جدید خبری از ادامه موم داخل موتور نیست و یا اگر هم بطور اتفاقی گلگیر جدید موم هم داشته باشد قطعا با موم داخل موتور همخوانی نخواهد داشت وبا کمی دقت متوجه خواهید شد. اگر هم گلگیر مانند داخل کلیپ فابریک باشد و مال خود همان خودرو باشد و به هر دلیلی باز شده باشد در نهایت فقط موم در محل اتصال به گلگیر از هم جدا میشود و در نصب مجدد دوباره لبه های موم روی هم قرار میگیرند که با کمی دقت مشخص میشود که این موم ها مکمل همدیگر هستند و گلگیر تعویضی نیست. این حالت از موم بر روی لولای درب ها و لولای کاپوت هم دیده شده است. البته به خاطر داشته باشید که در این موارد حتما تمام آیتم ها را بررسی کنید و به یک آیتم اکتفا نکنید.