دوستان در ویدئوهای قبلی در مورد تشخیص درب های استوک از روی برچسب توضیح دادیم . حالا در ادامه همان مبحث در این ویدئو قصد داریم موم های قطعات استوک را بررسی کنیم و با موم های قطعات فابریک همان خودرو مقایسه کنیم تا ببینیم موم این قسمتها چه تفاوتهایی با هم دارند بررسی موم ها یکی از آیتم های مهم و تاثیر گذار در تشخیص قطعات تعویضی هستند که میتواند به کارشناس در تشخیص قطعات تعویضی و استوک کمک بسیار زیادی کند.
همانطور که در فیلم هم مشخص می باشد موم درب جلوی راست خودرو مقداری سفت تر و رنگ موم هم تیره تر است که البته بررسی کردیم که موم تمامی قطعات دیگر خودرو نیز به همین شکل بود و لبه کناری درب جلو هم که جای موم خالی است و موم ندارد.
ولی درب جلوی سمت چپ که تعویض استوک است در فیلم هم مشخصه که لبه کناری درب موم دارد و رنگ موم درب هم زرد روشن است و جنس موم هم نسبت به موم جاهای دیگر خودرو نرم تر می باشد و با بررسی آیتم های دیگر متوجه شدیم که درب جلو چپ تعویض استوک است.
یک قائده ی کلی در مورد موم های قطعات خودرو این است که: باید جنس و رنگ و نوع موم قطعات یک خودرو با یکدیگر همخوانی داشته باشد. اگر موم قطعه ای با قطعات دیگر یک خودرو چه از لحاظ جنس؛رنگ و نوع و شکل ظاهری تفاوت داشت حتما آن قطعه را بررسی کنید زیرا احتمال تعویض آن زیاد است.