یکی از راه های تشخیص فابریک بودن قطعه یعنی اینکه آیا قطعه مورد نظر مال همان خودرو میباشد یا تعویض استوک است؛ مقایسه ظاهری رنگ با قطعات مجاور میباشد. گاهی پیش می آید که مانند این خودرو قطعات مجاور رنگ شده و مقایسه با قطعات مجاور امکان پذیر نیست در این حالت میتوانیم رنگ قسمتی از قطعه مورد نظر که فابریک است را با رنگ قطعات بالایی که در مجاورت هم قرار دارند مقایسه کنیم مانند همین موردی که در فیلم مشاهده میکنید یعنی مقایسه رنگ درب با قطعات مجاور امکان پذیر نیست در این حالت رنگ کلاف درب که فابریک است را با لبه سقف مقایسه میکنیم . در بعضی از موارد هم پیش می آید که قطعات مجاور همگی رنگ شده اند و آن قطعه دیگر نقطه مشترکی با قطعات مجاور ندارد مانند کاپوت یا درب صندوقی که گلگیرهای دو طرف رنگ شده باشد در این حالت می توانیم رنگ کاپوت را با رنگ قطعات شبیه خودش مانند سقف و یا درب صندوق مقایسه کنیم زیرا این قطعات بصورت کفی هستند حالت و دون رنگ آنها شبیه هم است و نور خورشید بر این قطعات بصورت یکسان تابیده است و حالتی یکسان دارند.