رنگ شدگی خودرو

گمراه شدن کارشناس در رنگ شدگی های فاحش

/post-180

لطفا در هنگام کارشناسی بدنه خودرو، عجله نکنید و تمامی قطعات‌ رو تا انتها دقیق بررسی کنید. بعضی از دوستان مخصوصا یک سری از عزیزانی که همیشه عجله دارند در هنگام کارشناسی بدنه خودرو مثلأ با دیدن رنگ شدگی نصف یک قطعه دیگه مابقی قطعه رو دقیق بررسی نمیکنند.


بررسی تراکم و گره های رنگ

/post-162

یکی از آیتم های تشخیص رنگ شدگی یا تعویض قطعات در خودرو بررسی ظاهری رنگ و مقایسه نوع رنگ ،پاشش رنگ و اکلیل رنگ در خودروهای متالیک است. یکی از آیتم های مهم در بازدید ظاهری قطعه و مقایسه پاشش رنگ خودرو بررسی تراکم رنگ و گره های رنگ خودرو است.