تابحال این نکته رو هیچ جا نگفتم فیلم رو با دقت ببینید یکی از آیتم های تشخیص رنگ شدگی یا تعویض قطعات در خودرو بررسی ظاهری رنگ و مقایسه نوع رنگ ،پاشش رنگ و اکلیل رنگ در خودروهای متالیک است. یکی از آیتم های مهم در بازدید ظاهری قطعه و مقایسه پاشش رنگ خودرو بررسی تراکم رنگ و گره های رنگ خودرو و مقایسه آن با قطعات مجاور میباشد که بررسی این تراکم رنگ بسیار میتواند در تشخیص رنگ شدگی یا تعویض قطعات کمک کند. همانطور که در ویدئو هم مشخص است تراکم رنگ و گره رنگ در لبه کاپوت و لبه بالا گلگیر کاملا شبیه به هم هستند و مشخص است که این دو قطعه با هم پاشش رنگ انجام شده است.