لطفا در هنگام کارشناسی بدنه خودرو، عجله نکنید و تمامی قطعات‌ رو تا انتها دقیق بررسی کنید. بعضی از دوستان مخصوصا یک سری از عزیزانی که همیشه عجله دارند در هنگام کارشناسی بدنه خودرو مثلأ با دیدن رنگ شدگی نصف یک قطعه دیگه مابقی قطعه رو دقیق بررسی نمیکنند....
در اینجا معمولا کارشناسان کمی گمراه میشن و ۲ فرضيه رو توی ذهنشون گمانه زنی می‌کنند...
فرضیه اول: احساس میکنند حالا که این قطعه تا نصفه رنگ شدگی داره پس احتمالا این رنگ شدگی تا انتها ادامه دارد و مابقی قطعه رو دقیق نگاه نمی‌کنند.
فرضيه دوم: خیال می‌کنند حالا که نصف این قطعه رنگ شدگی تابلویی دارد و ۲رنگ است پس احتمالا مابقی قطعه فابریک می باشد و نیاز به بررسی بيشتر ندارد و سریع از روی قطعه رد میشوند .. در مواردی این ۲ فرضيه میتوانند درست باشند ولی همیشه این موضوع صدق نمیکند...

در حالت اول احتمال داره قطعه تا انتها رنگ شدگی نداشته باشد و مابقی قطعه فابریک باشد در حالت دوم هم احتمال دارد قطعه‌ای که نصف آن رنگ شدگی تابلویی دارد از قبل تعویض استوک بوده باشد یا قبلا بطور کامل یکبار رنگ شده و الان نصف آن مجدد رنگ شدگی دارد.. پس اگر میخواهید تشخیص درستی از رنگ شدگی بدنه خودرو داشته باشید همیشه تمام قسمتهای بدنه رو دقیق مورد بررسی قرار بدید و قطعات رو تا انتها چک کنید...