دنا پلاس

به نمایندگان مجلس دنا پلاس فروخته نخواهد شد

/%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

در دوره گذشته خودروهایی به نمایندگان داده شده که در این میان آنها خودروهای گران قیمتی همچون سوزوکی ویتارا و سراتو و در ادوار قبل‌تر زانتیا مشاهده می‌شود.