به گزارش مسترتشخیص، اسب‌ جزو آن دسته از حیوانات گرتن قیمتی است که بهای زیادی برای خرید آن باید پرداخت شود. حال با توجه به ماده یا نر بودن از حیوان می‌توان ارزش‌های متفاوتی برای آن در نظر گرفت.

به طور متوسط قیمت اسب‌های مادیان از اسب های نریان بیشتر است. در حال حاضر با هزینه‌ی حدود ۱۰۰ الی ۶۵۰ میلیون تومان می توان یک اسب در حد متوسط را خریداری کرد، در حالی که اسب هایی که در رشته های ورزشی مانند پرش، درساژ، کورس و استقامت مقام داشته باشند یا به طور حرفه ای با آن ها تمرین شده باشد قیمت بالاتری دارند.

همچنین قیمت اسب های عربی که در شجره نامه‌یشان یا در مسابقات زیبایی مقام داشته باشند قیمت بالاتری دارند. بررسی یکی از سایت های فروش اسب حاکی از آن است که برای خرید این حیوان باید مبالغی میان ۱۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان هزینه کرد. قیمت اسب سلیمی عرب مصری با ۶۵۰ میلیون به فروش می رود؛ با این قیمت در بازار این روزها می توان یک خودروی دناپلاس خریداری کرد.

منبع: تیترکوتاه