آموزش تشخیص رنگ خودرو

نحوه محاسبه قیمت خودرو دسته دوم

/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

در ابتدای آموزش کامل نحوه محاسبه افت قیمت خودرو باید بدانیم که خودرو در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و ارزش بسیار بالایی دارد.


فیلم/ گول قسمت های لیسه گری رو نخورید

/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

در این روزها خودروهای بسیاری به مراکز تشخیص رنگ مراجعه میکنند که در اطراف آن قسمتهای سرقلم گیری و لیسه گیری وجود دارد و فروشندگان به خریداران اعلام میکنند که خودرو بدون رنگ میباشد وآن قسمتها فقط سرقلم گیری و خشگیری شده است.


فیلم/ رابطه بین اسید پاشی و رنگ خودرو

/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

یکی از سخت ترین قسمتهای تشخیص رنگ شدگی در بدنه خودرو قسمتهای اسید پاشی شده است.️


آموزش تشخیص رنگ خودرو

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

آموزش تخصصی کارشناسی رنگ خودرو