یکی از سخت ترین قسمتهای تشخیص رنگ شدگی در بدنه خودرو قسمتهای اسید پاشی شده است.️

چون قسمتهای اسید پاشی شده برروی بدنه خودرو بعلت خورده شدن و حل شدن رنگ در آن نواحی و آثار مخرب بجا مانده از مواد شیمیایی در آنجا دون رنگ و حالت رنگ کاملا از بین رفته و ظاهری شبیه به قسمتهای رنگ شده به خود میگیرد و تشخیص آن بسیار سخت میشود.️

یکی از راه های تشخیص رنگ شدگی در آن نواحی استفاده از دستگاه ضخامت سنج میباشد.

بطوریکه نخست ضخامت قسمتی از بدنه خودرو که مطمئن هستیم فابریک و سالم است را بدست می آوریم سپس ضخامت قسمتهای اسید پاشی شده را بدست آورده و با یکدیگر مقایسه میکنیم. ️

چنانچه قسمتهای اسیدپاشی شده ضخامت کمتری نسبت به قسمتهای فابریک داشته باشد به احتمال زیاد آن قسمتها رنگ نشده و فابریک است.

زیرا در صورت رنگ شدن قسمتهای اسید پاشی شده بعلت اضافه شدن لایه های آستر و رنگ جدید میبایست ضخامت آن قسمتها از ضخامت قسمتهای فابریک بیشتر و یا حداقل برابر باشد.️

البته تنها به این موضوع نمیشود اکتفا کرد و باید حتما آیتم های دیگر نیز بررسی شود

زیرا امکان دارد مثلا قسمتهای اسید پاشی شده قبلا رنگ یا تعویض شده باشد ویا آن قسمتها یک لایه نازک آبرنگ داشته باشد که با دستگاه قابل تشخیص نباشد و موارد دیگر...