قبل از خرید خودرو حتما این ویدئو رو ببینید...

در این روزها خودروهای بسیاری به مراکز تشخیص رنگ مراجعه میکنند که در اطراف آن قسمتهای سرقلم گیری و لیسه گیری وجود دارد و فروشندگان به خریداران اعلام میکنند که خودرو بدون رنگ میباشد وآن قسمتها فقط سرقلم گیری و خشگیری شده است.

ولی واقعیت چیز دیگری است و قسمتهای لیسه گیری در اطراف خودرو در واقع رنگ شده و برای رد گم کردن و فریب خریداران و گمراه کردن کارشناسان روی قسمتهای رنگ شده را لیسه گیری میکنند.

که این کار یک نوع کلاهبرداری است.

حتما قبل از خرید خودرو به مراکز تشخیص رنگ معتبر مراجعه کنید.

و از کارشناسان و همکاران عزیز درخواست دارم که حتما قسمتهای لیسه گیری را دقیق بررسی کنند.