آفتاب سوختگی خودرو

تشخیص رنگ های آفتاب سوخته فابریک خودرو

/post-155

در این ویدئو یک آیتم در مورد فابریک بودن قسمتهای آفتاب سوخته خودرو توضیح داده ایم که میتواند بسیار کاربردی باشد ولی برای تشخیص این قسمتها نمیتوان تنها به یک آیتم اکتفا کرد و میبایست آیتم های دیگر را نیز بررسی کنید.


تشخیص رنگ های قدیمی و آفتاب سوخته

/post-153

در خودروهای آفتاب خورده و قدیمی تر بعلت قرار گرفتن در طول سالیان در معرض نور خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف چین و دون رنگ خودرو کم کم از بین میرود و تقریبا سطح رنگ صاف و یکنواخت میشود به همین دلیل دیگر نمیتوان از روی دون رنگ قسمتهای رنگ شده را تشخیص داد.


آفتاب سوختگی های خاص در خودرو

/post-138

همانطور که در فیلم هم مشاهده می‌کنید سطح رنگ این خودرو از یکسری حباب های خیلی ریز که در نگاه اول بسیار شبیه به رنگ شدگی در این نواحی هستند، پوشیده شده است.با کمی دقت متوجه می‌شوید که رنگ خودرو در این قسمتها در اکثر مواقع کاملا فابریک است.


جلوگیری از آفتاب سوختگی رنگ خودرو

/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

آفتاب سوختگی یکی از اتفاقاتی است که برای هر ماشینی پیش می‌آید و چند راه جلوگیری دارد و چند راه تعمیر که در این مطلب به آن‌ها می‌پردازیم.