در رابطه با تشخیص رنگ شدگی در خودروهای آفتاب سوخته چندین ویدئو به اشتراک گذاشتیم و آیتم های مختلف را توضیح دادیم. ️در این ویدئو یک آیتم در مورد فابریک بودن قسمتهای آفتاب سوخته خودرو توضیح داده ایم که میتواند بسیار کاربردی باشد ولی برای تشخیص این قسمتها نمیتوان تنها به یک آیتم اکتفا کرد و میبایست آیتم های دیگر را نیز بررسی کنید.
تشخیص فابریک بودن قسمتهای آفتاب سوخته خودرو بعلت تاثیرات مخرب نور نور خورشید برروی رنگ و مات و کدر شدن سطح رنگ کار سختی است. یکی از آیتم های تشخیص فابریک بودن ابن رنگها یکسان و یکدست بودن آفتاب سوختگی در تمامی قسمتهای خودرو میباشد همانطور که در ویدئو هم مشخص است در این خودرو آفتاب سوختگی در تمام قسمتهای خودرو بصورت یکدست و یکسان میباشد و معلوم است که رنگ قطعات این خودرو به مرور زمان و باهم دچار این عارضه شده اند.
البته باید به این نکته توجه داشت که همیشه این یکدست و یکسان بودن آفتاب سوختگی در خودرو نشانه فابریک بودن رنگ نیست زیرا احتمال دارد خودرویی تمام رنگ باشد و آثار آفتاب سوختگی در تمام خودرو یکسان باشد و به همین دلیل نباید تنها به یک آیتم اکتفا کرد و برای تشخیص درست باید تمامی آیتم ها را بررسی کنیم.