شرایط فعلی صنعت خودرو به گونه ایست که تنها خودروهای چینی را به عنوان میهمان های جدید بازار کشورمان می‌بینیم.
با توجه به این موضوع، در یازدهمین ویدیوی کارولوژی به سراغ خودروهای یک برند چینی دیگر رفته ایم.
محصولات جدید سیف خودرو، با برند تجاری " بیسو " !
همانطور که در ویدیو نیز به آن اشاره شد، سیاست کمپانی بیسو، ساخت خودرو هایی ارزان قیمت و مناسب قشر دانشجو است.
اما نرخ فعلی ارز و شرایط سخت تولید خودرو در ایران باعث شده این خودروهای ارزان قیمت در بازار جهانی، در ایران به عنوان خودروهایی نسبتا گران و خارج از دسترس دانشجویان وارد بازار شوند.
نظر شما در مورد T3 و ،T5 چیست؟ با توجه به شرایط حاکم، پیش بینی شما از جایگاه خودروهای بیسو در بازار چیست؟