اتصال بلوتوث ضبط ساینا کوییک کوئیک تیبا سایپا و روشن کردن دستگاه

رمز بلوتوث ضبط ساینا کوییک کوئیک تیبا سایپا ماشین 8120 است.