کیا پگاس

تارا اتوماتیک در برابر کیا پگاس؛ رقابت ایران و کره

/automatic-tara-against-kia-pegasus-competition-between-iran-and-korea

تارا اتوماتیک از آن دست خودروهای ایرانی است که شاید بتواند با محصولات اقتصادی خارجی رقابت کند. از بین خودروهایی که ورودشان به کشور قطعی شده، کیا پگاس محصول وارداتی کوشا خودرو می‌تواند رقیب مناسبی برای تارا اتوماتیک باشد و از لحاظ قیمت در بازارهای خارجی هم تقریبا در رده تارا اتوماتیک قرار می‌گیرد.


محصول اقتصادی کیا چه مشخصاتی دارد؟

/what-are-the-specifications-of-kia-s-economic-product

کیا پگاس یکی از خودروهایی بود که روز گذشته در شوروم شرکت کوشا خودرو به نمایش گذاشته شد. اما این خودرو چه مشخصات فنی دارد؟