کارت سوخت

راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت چه مزایایی دارد؟

/what-are-the-advantages-of-setting-up-an-intelligent-fuel-system

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت نقش مفیدی در میزان مصرف بنزین در کشور خواهد داشت و صدور کارت سوخت نیز در کشور بومی سازی شده است.


علت تاخیر دریافت کارت سوخت

/the-reason-for-the-delay-in-receiving-the-fuel-card

به گفته برخی شهروندان زمان ارائه کارت سوخت بسیار طولانی شده و مسئولان علت این امر را مربوط به درخواست زیاد افراد برای صدور کارت المثنی می‌دانند.