به گزارش مسترتشخیص، معاون وزیر نفت علت تاخیر در ارسال کارت سوخت را افزایش تعداد درخواست‌های صدور المثنی اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برخی از افراد دو یا سه مرتبه در زمان کوتاه درخواست صدور کارت سوخت المثنی دارند، اما در صدور کارت سوخت نوشماره مشکلی نیست.

جلیل سالاری در خصوص علت تأخیر در ارسال کارت سوخت اظهار کرد: برخی دو یا سه مرتبه در زمان کوتاه درخواست صدور کارت سوخت المثنی دارند، اما در صدور کارت سوخت نوشماره مشکلی نیست.

وی افزود: ماهانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار درخواست صدور کارت سوخت جدید در سامانه ثبت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: روزانه ۳۵ هزار کارت سوخت شخصی سازی می‌شود که هزینه بالایی دارد به همین منظور برنامه داریم تا برای صدور کارت سوخت غربالگری کنیم.

منبع: تجارت‌نیوز