فورد

فورد یکی از کارخانجات خود را در برزیل فروخت

/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF

شرکت خودروسازی آمریکایی فورد اعلام کرد که یکی از کارخانه های خود را در برزیل به شرکت ساخت و ساز و لجستیک "سائو خوزه" و شرکت مدیریت دارایی "فرام کپیتال" در این کشور فروخته است.