شرکت خودروسازی آمریکایی فورد اعلام کرد که یکی از کارخانه های خود را در برزیل به شرکت ساخت و ساز و لجستیک "سائو خوزه" و شرکت مدیریت دارایی "فرام کپیتال" در این کشور فروخته است.

شرکت خودروسازی آمریکایی فورد روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که یکی از کارخانه های خود را در برزیل به شرکت ساخت و ساز و لجستیک "سائو خوزه" و شرکت مدیریت دارایی "فرام کپیتال" در این کشور فروخته است.

بر اساس این گزارش، شرکت فورد قیمت فروش این کارخانه در سائو برناردو دو کامپو را اعلام نکرده است.

توافق قبلی فورد با خودروساز برزیلی CAOA برای فروش این کارخانه که با مشکل فروش اندک مدل فورد فیستا و همچنین اتوبوس های خود مواجه شده بود، سال گذشته به سرانجام نرسید.

در پی این اتفاق، شرکت خودروسازی فورد اعلام کرد که این کارخانه را تعطیل می کند.

در بیانیه فورد جزئیاتی در مورد معامله فروش به سائو خوزه و فرام کپیتال ارائه نشده است.