ضخامت رنگ خودرو

کارشناسی از روی ضخامت رنگ

/post-186

آیا تشخیص رنگ شدگی یا تعویض قطعه صرفا از روی ضخامت رنگ کار درستی است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که ضخامت رنگ در خودروهای مختلف متفاوت است و کارخانجات خودروسازی برروی بدنه خودرو از ضخامت رنگهای مختلفی استفاده می‌کنند...


ضخامت رنگ خودرو چقدر است؟

/%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

ضخامت رنگ خودرو از نکات بسیار مهم در نقاشی خودرو، فرآیند تولید خودرو و کارشناسی رنگ خودرو میباشد. ضخامت رنگ خودرو در تولیدات قدیمی عموماً بیشتر از خودروهای امروزی است.