آیا تشخیص رنگ شدگی یا تعویض قطعه صرفا از روی ضخامت رنگ کار درستی است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که ضخامت رنگ در خودروهای مختلف متفاوت است و کارخانجات خودروسازی برروی بدنه خودرو از ضخامت رنگهای مختلفی استفاده می‌کنند...
بعنوان مثال خودروهای چینی یا ژاپنی ضخامت رنگهای کمتری نسبت به خودروهای اروپایی یا آمریکایی دارند و در کشور خودمان هم تولیدات خودروهای سایپا نسبت به ایران‌خودرو ضخامت رنگ کمتری دارند. با توجه به این موضوع که خودروها ضخامت رنگهای متفاوتی دارند بايد گفت که در کارشناسی رنگ خودرو صرفا از روی میزان ضخامت رنگ نمیتوان تصمیم گرفت که رنگ خودرو فابریک است یا رنگ شدگی دارد و می‌بایست برای تشخیص درست تمام آیتم ها بررسی شود.
بعنوان مثال رنگ فابریک اين خودرو ضخامت رنگی بین ۳۹ تا ۴۵ میکرون دارد که نشان از ضعیف بودن رنگ این خودرو است ولی به هر حال ماهیت رنگ آن فابریک است . همچنين در بعضی خودروها بعلت دوپوششه بودن آستر یا رنگ آن خودرو ضخامت رنگ بالایی دارد که گاهی تا ۲۰۰ میکرون هم می‌رسد ولی معمولا ضخامت رنگ استاندارد خودروها بین ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون میباشد. در پایان باید گفت که در کارشناسی رنگ خودرو هیچگاه صرفا از روی ضخامت رنگ نباید تصمیم گرفت و حتما آیتم های دیگر باید بررسی شود.