شماره شاسی خودرو

در نگاه اول اتاق این خودرو تعویض به نظر می‌رسد؟

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-2

اگر بخواهیم با معیارها و آیتم های شماره های غیر فابریک شماره شاسی این خودرو را بسنجیم باید اعلام کنیم که شماره شاسی این خودرو غیر فابریک و احتمالا اتاق تعویض است.


کدام شماره خودرو فابریک است

/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

چرا در کنار شماره پائینی آرم شرکت رهگشا دیده میشود؟ و این شماره ها در کنار هم چه مفهوم و معنایی دارد و چرا یک خودرو باید دو شماره در یک قسمت داشته باشد آیا اتاق خودرو تعویض است؟