خودرو وارداتی

اولویت تخصیص خودروی وارداتی برای ۳۴ هزار نفر مشخص شد

/the-priority-of-allocation-of-imported-cars-was-determined-for-34-thousand-people

­مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: با پالایش متقاضیان دریافت خودروهای وارداتی، اولویت تخصیص خودرو به حدود ۳­مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: با پالایش متقاضیان دریافت خودروهای وارداتی، اولویت تخصیص خودرو به حدود ۳۴ هزار نفر مشخص و به آنان اعلام شد.۴ هزار نفر مشخص و به آنان اعلام شد.


زمان عرضه چانگان در بورس کالا

/changan-release-time-in-commodity-exchange

زمان عرضه چانگان در بورس کالا اعلام شد. چانگان یکی از خودروهای وارداتی است که قرار است به زودی در بورس کالا عرضه شود.


شرایط ثبت نام فروش دو خودرو وارداتی در بورس کالا

/conditions-for-registering-the-sale-of-two-imported-cars-in-the-commodity-exchange

دو خودروی پرطرفدار وارداتی به زودی در بورس کالا عرضه خواهد شد.