مسترتشخیص- سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با صدور اطلاعیه‌ای قیمت قطعی ۷ خودروی وارداتی در مبادی ورودی را اعلام کرد.

تبصره: قیمت مندرج در جدول، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد.

منبع : تسنیم