مسترتشخیص- بر اساس اعلام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی در مبادی ورودی اعلام شد. 

براساس اطلاعیه عمومی این سامانه، قیمت قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی به شرح جدول زیر است:

قیمت مندرج در جدول قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و .. به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود.

تاکنون چند نوبت عرضه خودروهای وارداتی انجام شده و در هر نوبت تعدادی از خودروهای وارداتی به متقاضیانی که قبلا در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده و در نوبت تحویل خودرو قرار داشته، عرضه شده است. 

منبع : فارس