خودرو صفر

ترک پشت شاسی در خودروی صفر!

/post-170

ساینای ۹۹ در حد صفر قسمت پشت شاسی ترک برداشته است . جالب اینجاست که این ترک ها بدون هیچگونه آثار ضرب خوردگی و خود به خود ایجاد می‌شوند. متأسفانه در سالهای اخیر در ساخت خودروهای داخلی از آلیاژ های بسیار نامرغوب استفاده شده است که نتیجه آن را در فیلم مشاهده می کنید.


ضعف آلیاژ در خودرو های صفر سایپا

/post-137

متاسفانه در سالهای اخیر در ساخت خودروهای داخلی از آلیاژ های بسیار نامرغوب استفاده شده است که نتیجه آن در فیلم نشان داده شده است. یعنی یک خودروی در حد صفر بعد از یک مدت کارکرد بدون هیچگونه ضرب خوردگی در قسمت پشت چرخ ها و ته شاسی ترک بر می دارد و اگر زیاد شود نیاز به جوشکاری و ترمیم دارد و این ترک و جوشکاری در فروش ماشین باعث کسر قیمت خودرو میشود.