ساینای ۹۹ در حد صفر قسمت پشت شاسی ترک برداشته است . جالب اینجاست که این ترک ها بدون هیچگونه آثار ضرب خوردگی و خود به خود ایجاد می‌شوند. متأسفانه در سالهای اخیر در ساخت خودروهای داخلی از آلیاژ های بسیار نامرغوب استفاده شده است که نتیجه آن را در فیلم مشاهده می کنید.... یعنی یک خودروی در حد صفر بعد از یک مدت کوتاه‌ بدون هیچگونه ضرب خوردگی در قسمت پشت چرخ ها و ته شاسی ترک بر می دارد و اگر زیاد شود نیاز به جوشکاری و ترمیم نیز دارد....️ که‌ این ترک و جوشکاری در فروش ماشین باعث کسر قیمت خودرو میشود.... به نظر شما چرا این ترک ها در این قسمت ایجاد میشود؟؟ لطفا نظرات خود را در این زمینه در قسمت دیدگاه برای ما بنویسید.