تصادف

تصادف های خاص در خودرو

/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

تصادفات و ضرب خوردگی های عجیب و غریب خودرو....


از کجا بفهمیم یک خودرو تصادفی است یا خیر؟

/post-6

هنگام خرید خودروی دست دوم، باید مراقب باشید خودروی مورد نظر تصادفی نباشد. یا اگر تصادفی است دست‌کم تصادف سنگینی نداشته باشد.