اسید پاشی

مفهوم و تاثیر اسید پاشی در خودرو

/post-144

در ویدئوی قبلی در مورد تشخیص رنگ شدگی در قسمتهای اسید پاشی با استفاده از دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو توضیح دادیم. ️در این ویدئو سعی کردیم در مورد مفهوم و تاثیر اسید پاشی بر روی رنگ خودرو و راه های دیگر تشخیص رنگ شدگی در این قسمت ها را توضیح دهیم.️


فیلم/ رابطه بین اسید پاشی و رنگ خودرو

/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

یکی از سخت ترین قسمتهای تشخیص رنگ شدگی در بدنه خودرو قسمتهای اسید پاشی شده است.️