مسترتشخیص- شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما از نحوه در دست گرفتن فرمان می‌­توان به برخی ویژگی­‌های شخصیتی راننده پی برد. براساس یافته‌های پژوهشی که توسط روان درمانگری به نام Lohani Noor انجام شده، از نحوه دست گرفتن فرمان خودرو می‌­توان تیپ شخصیتی و حالت روحی راننده را تشخیص داد. این محقق در پژوهش خود، نحوه در دست گرفتن فرمان توسط رانندگان را به 9 مدل کلی تقسیم کرده هرچند ممکن است هرکدام از ما در زندگی روزمره با حالت‌های دیگری نیز روبرو شده باشیم.

باید به این نکته مهم اشاره کرد که فارغ از تیپ شخصیتی راننده، بهترین روش گرفتن فرمان آن است که هر دو دست روی فرمان قرار بگیرد تا در شرایط اضطراری، راننده قادر به نشان دادن بهترین واکنش باشد.

منبع: باما