مسترتشخیص- یعنی واقعا یک خودروی بی کیفیت بی آپشن با هزارتا ایراد مونتاژ و ایراد رنگ که حتی آستر زیر کار نداره و یه تیکه آهن پاره ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌ارزه؟