مسترتشخیص- فعلا این موضوع بر روی خودروهای پراید تا سال ۹۱ قابل اجرا هستش و در صورتیکه در خودروهای دیگر هم قابل اجرا باشد حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد .... 

برای این کار کافیست شماره vin خودرو که در قسمت سینی پشت موتور هست را پیدا کرده و ۶ رقم از سمت راست به چپ جدا کنید سپس عددی که بدست می‌آید سال ساخت اتاق خودرو تلقی می‌شود  حال اگر خودروی مورد نظر در همان سال وارد بازار شود مدل خودرو همان سال ساخت اتاق خودرو هست و اگر سال بعد روانه بازار شود مدل خودرو یکسال بالاتر محسوب می‌گردد . 

نکته:  هیچ وقت مدل خودرو پایبن از سال ساخت نمی‌تواند باشد و اگر چنین باشد اتاق خودرو تعویض و یا ایراد قانونی دارد