مسترتشخیص- آزمون تشخیص رنگ شدگی خودرو با استفاده از ابزار تست رنگ خودرو راهکاری موثر برای تعیین میزان آسیب دیدگی رنگ و بدنه خودرو و نهایتا قیمت گذاری خودرو می باشد.

جهت تشخیص رنگ شدگی خودرو در بحث کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو از دستگاه های تست رنگ مگنتی یا ضخامت سنج دیجیتال استفاده می شود. تستر مگنتی از یک آهنربا، یک فنر و یک شاخص تشکیل شده است. و اساس کارآن هم نیروی مغناطیسی است که حین نزدیک شدن تستر بین آهنربا و بدنه خودرو به وجود می آید.

تیم محتوای مسترتشخیص، سعی کرده است در این ویدیو، تفاوت بین دو ابزار تست رنگ، یعنی مگنت و دستگاه ضخامت سنج را جهت آشنایی بیشتر شما با این ابزار بررسی کند.

فیلم آموزشی 👇