سطح زيرين خودروها در معرض انواع تنشهاي فيزيكي و شيميايي مثل آب ، شن و سنگريزه است و در صورت عدم حفاظت به سرعت دچار خوردگي شده و از بين مي رود.

سیلرکاری به معنی درزگیری قسمت های مختلف خودرو است در این مرحله تمامی درزهایی که زیر، داخل و روی بدنه خودرو وجود دارد توسط سیلر ( موم ) درزگیری می شود. انجام این عملیات نیازمند داشتن ابزار و تجهیزات مناسب ( دستگاه درزگیری) و مهارت لازم می باشد.

سیلر کاری یا همان موم کاری در خودرو انواع مختلف دارد و بسته به موقعیت و مکان موم کاری اشکال مختلفی نیز دارد.

درست است که در یک خودرو امکان دارد از اشکال مختلف موم برای درزگیری استفاده شود ولی معمولا جنس و رنگ موم در یک خودرو یکسان است.

در سیلر نمودن قطعات، ابتدا یک سری مواد خمیری شکل به نام " ماستیک به منظور پوشش درزها بر روی آنها مالیده میشود بعد از پر شدن لای درزها با خمیر، قطعه در حوضچه آستر وارد می شود. قطعه با یونیزه شدن، تمام آستر را به خودش جذب می نماید( آستر پوشش اولیه ای است که قبل از رنگ زدن روی قطعات بدنه زده می شود). رنگ آستر لزوماً می بایستی متناسب با رنگ قطعه باشد.

جهت محافظت از زنگ زدگی و مقاومت بیشتر کف بدنه خودرو، بدنه از کوره عبور داده می شود و سپس محلول P.V.C بر روی آن پاشیده شده، آنگاه پس از خشک شدن کامل، مرحله پاشش آستر صورت می پذیرد.

سیلر کاری خودرو برای  قسمت های مختلف بدنه خودرو که درز های گسترده دارد انجام می شود ، زیرا وقتی دو تا ورقه آهن روی هم گذاشته می شود، پنج نقطه جوش دو ورقه را به هم متصل می کند با این حال میان این دو آهن فضای خالی باقی می ماند و برای از بین بردن این فضا با خمیر ماستیک به طور کاملآنها را می پوشانده می شود.
اگر این مرحله انجام نشود موادی چون آب ، ریزگرد ها و …. در آن نفوذ می کند.

بعد از پایان درز گیری بدنه را در حوضچه ی آستر انداخته و از انجایی که بدنه حالت یونیزه گرفته تمام آستر را به خود جذب می کند ( آستر پوشش اولیه ای است که قبلا از رنگ زدن روی بدنه خودرو می زنند)