مسترتشخیص- در کارخانجات خودروسازی معمولا پس از اینکه خودرو از کوره رنگ خارج شده و در خط تولید و قسمت مونتاژ قرارمی‌گیرد امکان دارد قسمتی از رنگ بدنه دچار مشکل شود و یا در قسمت کنترل نهایی کیفیت رنگ قسمت هایی از بدنه تایید نشود که برای رفع این موارد خودرو مجددا به سالن رنگ برگشت خورده تا قسمت های ایراددار مجدد رنگ شود که این رنگ شدگی را رنگ مجدد کارخانه می‌گویند. و این رنگ ها در بازار جزو رنگ شدگی خودرو محسوب نمی‌شود و در اکثر اوقات افت قیمت ندارد.