م️سترتشخیص- اهمیت کارشناسی خودروهای صفر کیلومتر توجه داشته باشین خودروی صفر کیلومتری که از نمايندگي تحویل میگیرین حتما نیاز به کارشناسی دارد چراااا؟؟ 

️زیرا از زمان تولید خودرو توسط کارخانه تا هنگام تحویل به مشتری در نمایندگی در ۳ مرحله احتمال ضرب خوردگی و رنگ یا تعویض قطعه وجود دارد ... ️

۱- احتمال ضرب خوردگی در خود کارخانه ️۲- احتمال ضرب خوردگی در هنگام حمل خودرو از کارخانه تا نمایندگی ️۳- احتمال ضرب خوردگی در خود نمایندگی