به گزارش مسترتشخیص، پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی به اطلاع نمایندگی‌ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خردادماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو ساینا S اقدام نموده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ پیامک به ایشان ارسال گردیده است می‌رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اعلام می‌گردد.

طرح عادی – ساینا S

منبع: آخرین خودرو