Alternator

درباره دینام خودرو بخوانید

/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

یکی از مهمترین بخشهای برقی خودرو دینام (Alternator) یا ژنراتور، تولیدکننده برق، است که وظیفه شارژ باتری خودرو را برعهده دارد.