یخ زدن موتور

در صورت یخ زدن موتور بدون ضد یخ چه کنیم؟

/what-to-do-if-the-engine-freezes-without-antifreeze

اگر فراموش کردید داخل رادیاتور ضدیخ بریزید و موتور یخ زد، به هیچ وجه استارت نزنید و از رانندگی در برف و سرما اجتناب کنید. دراین مقاله با خاصیت های ضدیخ بیشتر آشنا می‌شوید.