گواهی اسقاط خودرو

قیمت گواهی اسقاط خودرو چقدر است؟

/how-much-is-the-car-scrapping-certificate

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت: افزایش قیمت گواهی اسقاط تاکسی به ۲۱۰ میلیون تومان صحت ندارد.