به گزارش مسترتشخیص، محمود مشهدی شریف با بیان اینکه قرار است در جدول معادله سازی، تعداد گواهی اسقاط تعلق گرفته به تاکسی و ون تغییر کند، گفت: در حال حاضر به هر تاکسی فرسوده ۲ گواهی اسقاط تعلق می‌گیرد که در جدول معادله سازی قرار است تعداد گواهی اسقاط برای ون‌های تاکسی به ۷ گواهی برسد. همچنین قرار است به هر تاکسی پژو و سمند ۴ گواهی تعلق گیرد.

 رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور با بیان اینکه افزایش تعداد گواهی اسقاط ضربدر مبلغ ۳۵ میلیون تومان پایه می‌شود، گفت: اگر تعداد گواهی اسقاط ون‌های تاکسی به ۷ گواهی برسد مبلغ این ون‌های تاکسی ۲۴۵ میلیون خواهد شد.

مشهدی شریف در خصوص میزان تردد خودروهای فرسوده در کشور، گفت: در حال حاضر ۲.۵ میلیون خودرو فرسوده، ۵۰۰ هزار خودرو عمومی و تجاری فرسوده و ۳.۵ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می‌کنند.

به گفته او، قیمت گواهی اسقاط خودرو ۳۵ میلیون تومان است. در حال حاضر خبری مبنی بر افزایش قیمت گواهی اسقاط تاکسی به ۲۱۰ میلیون تومان  صحت ندارد و قیمت گواهی اسقاط خودرو ۳۵ میلیون تومان است.

منبع: باشگاه خبرنگارن جوان