گروه خودروسازی تویوتاموتور

تویوتا بزرگترین خودروساز شد

/toyota-became-the-largest-car-manufacturer

گروه خودروسازی تویوتاموتور سال ۲۰۲۲ موفق به فروش ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازارهای هدف خود شد، بنابراین تویوتا برای سومین سال متوالی مقام پرفروش ترین خودروساز جهان رابرای خود حفظ کرده است.