کن بلاک

کن بلاک راننده حرفه ای رالی درگذشت

/professional-rally-driver-ken-block-has-died

کن بلاک، راننده ۵۵ ساله، در شهر پارک سیتی ایالت یوتا در حال راندن اسنومبیل بر روی شیب تندی بود که اسنومبیل واژگون شده و روی او فرود آمد و در حادثه فوت کرد.