کتاب

رونمایی از اولین کتاب جامع تشخیص رنگ خودرو «مستر تشخیص»

/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-2

اولین کتاب جامع تشخیص رنگ خودرو کشور با عنوان مستر تشخیص با حضور اصحاب رسانه و نویسنده این کتاب در مشهد رونمایی شد.